Szukaj
Close this search box.

Rebranding oparty na badaniach rynku

Jeśli rebranding ma odnieść sukces, musisz jasno zdefiniować wewnętrzną wizję, bardziej niż myślisz, że ją masz. Pod wieloma względami badania rynku i projektowanie marki ma na celu pomóc ludziom wypełnić lukę między przeczuciami a danymi rynkowymi. Słuchanie otoczenia, zadawanie pytań i podsumowywanie to elementy konstrukcyjnej innowacji dla marki.

Rebranding jest trudny, czasochłonny I drogi.

A jeśli to Ty kierujesz tym markowym pojazdem, w jaki sposób zagwarantujesz, że przeprowadzisz rebranding, który pokochają klienci?

Partnerstwo między badaniami (analizą rynku) a marką jest nietradycyjne, często pomijane. A przecież może w znacznym stopniu gwarantować i pozytywnie wpływać na wyniki długoterminowej pracy nad marką w kontakcie z klientem.

W tym artykule podzielę się kilkoma wskazówkami taktycznymi, ramami strategicznymi i osobistymi z każdej z pięciu faz zmiany marki – czyli czego naprawdę pożałujesz, że ktoś Ci wcześniej nie powiedział:

Rozpoznaj potrzebę zmiany marki

Buduj konsensus, aby zmieniać

Twórz markę razem z konsultantem i własnym zespołem

Sprawdzaj na bieżąco poprawność marki, jaką budujesz

Oceń swój sukces!

rebranding 5 zasad

Jeśli chodzi o badania, zawsze robimy badania duszy. 

Czy nasze metody badawcze są właściwe? 
Czy dane wejściowe są prawidłowe? 
Czy głos klienta skończy na miejscu przy firmowym stole?

Rozpoznaj potrzebę zmiany marki

Czasami rebranding wydaje się być ćwiczeniem samopomocy. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie potrzeby wprowadzania zmian dla Twojej marki. Pomedytuj nad tym przez chwilę. Przyjrzyj się uważnie, co w tej chwili nie działa. Zastanów się nad własnymi odczuciami. Potem dopiero wróć do celów biznesowych. Zrozumienie, dlaczego to robisz, jest kluczowym momentem strategii biznesowej. Twoja wizja ma tu duże znaczenie.

Przeczytaj także : Misja – zaproszenie dla przedsiębiorcy do wspólnego marzenia

Firmy toną lub pływają w sile swojej marki, widzimy to na co dzień. Twoja marka jest wszędzie, jednocześnie namacalna i niematerialna. Zmiana historii i postrzegania swojej marki oznacza, że ​​musisz zbadać, gdzie byłeś jako marka i dokąd zmierzasz. Wymaga to ogromnej uczciwości wobec siebie. Miejsce na którym jesteś jako marka, nie jest dane na zawsze.

Zmiana wymaga dokładnej analizy Twojego klienta, Twojej pozycji, rynku i konkurencji (dzisiaj i w przyszłości). Co ważniejsze potrzeba odwagi, aby uniknąć wyjaśniania i zagospodarowania luk między Twoją wizją a rzeczywistością.

Rozmawiaj z klientami. Zrób ankietę, wykorzystując mailing lub dołącz ją do faktury. Przekształć rozmowy z klientami w praktyczne spostrzeżenia. 

Testuj media społecznościowe, mailingi, prototypy produktów, aplikacje i strony internetowe, aby zrozumieć, co powstrzymuje Twoich użytkowników przed osiągnięciem sukcesu!

Zdefiniowanie brandu i realizacja strategii dobrze marce służy, prowadząc do szybkiego wzrostu i wysokiej wyceny.

Szczególnie kiedy zaczyna jako startup. Pomaga zbudować początkową świadomość rynkową. Zawsze mamy aspiracje dotyczące globalnych operacji i rozpoznawalności marki, bycia pierwszym miejscem, do którego ludzie zwracają się, aby zaspokoić swoje potrzeby.

Tu nie chodzi o to, by się tylko wyróżnić. To ważne, ale nie najważniejsze. Tu chodzi o to, by odkryć fascynujący powód zakupu i Ciebie. Kiedy to zrozumiesz pojawi się nowa historia — nowa identyfikacja, wygląd strony www, nowy slogan i nowe wiadomości dla klienta — czekająca, aż je klient na nowo rozszyfruje.

Buduj konsensus, aby zmieniać

Informacje zwrotne od potencjalnych klientów dają firmie i zespołowi, który nad tym pracuje hipotezy dotyczące tego, jak ewoluować. Pamiętaj, że nigdy nie będzie wewnętrznego konsensusu w sprawie pełnej zmiany marki, zwłaszcza na poziomie wykonawczym.

Korzystaj z badań, aby zebrać więcej danych wejściowych w celu określenia poziomu zmian i inwestycji. W szczególności należy zrozumieć:

Powody zmiany i  echa dotychczasowych wewnętrznych założeń dla marki
Istniejące postrzeganie klientów
Przyszłe wymagania rynku

Nawet kiedy rozumiesz dane jakościowe, przeprowadzisz ankietę wśród wszystkich odbiorców: pracowników, kontrahentów, obecnych klientów i osób niebędących klientami jak np.: ambasadorzy marki, zawsze musisz wracać do prostego pytania:
Jak opisałbyś swoją markę dzisiaj i w przyszłości?

Odpowiedzi od razu ujawnią dużą lukę w postrzeganiu. Np. pracownicy opiszą markę jako odważną, elegancką i agresywną, podczas, gdy klienci jako łatwo dostępną, prostą i profesjonalną. Jak to pogodzisz?

Następnie porównasz różnice psychograficzne między obecnymi klientami a przyszłymi rynkami i zobaczysz, że firmy, które obsługujesz dzisiaj, są dość odmienne od tych, które będziesz obsługiwać w przyszłości. Marka zaprojektowana dla kogoś, kto określa się jako „wysoce analityczny”, może się znacznie różnić od marki zaprojektowanej dla kogoś, kto określa się przede wszystkim jako „kreatywny”.

Twoim głównym celem rebrandingu może być ekspansja marki. W badaniach okaże się, że obecni klienci mają inne oczekiwania. Na przykład klientom bardziej zależy na tym, aby marka była „ukierunkowana na technologię” niż na szerszym rynku. Co z tym zrobisz? Tutaj znowu wracamy do misji 😉

Badanie pomoże Ci zidentyfikować czynniki lojalnościowe i odpływowe, głównie na przyszłych rynkach, aby dopasować koncepcje marki do namacalnych wskaźników biznesowych.

Tak więc musimy mieć twarde dane, które ujawnią luki i możliwości w naszych celach związanych z marką — niezbędne, aby uzasadnić inwestycję, której wymaga rebranding. Wyniki badań, w połączeniu z wewnętrznymi analizami i dyskusjami dadzą firmie pewność, że włączy zielone światło do opracowania strategii i wdrażania zmian.

rebrnding kreatorkamarek

Buduj markę razem z…

Jestem zwolenniczką zasady „nothing great is made alone” czyli „nic wielkiego nie powstaje samotnie”. Wybierz konsultanta, który podziela Twoją wizję „wielkich marzeń” i ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu marek.

Podzielenie się tym, czego się nauczyliśmy prowadząc własne biznesy  — odkrytymi przez nas wewnętrznymi uprzedzeniami, porażkami, aspiracjami związanymi z marką i jak największą ilością etnograficznych spostrzeżeń na temat naszych klientów, to baza wiedzy dla kolejnych pokoleń przedsiębiorców.

Organizuj cykliczne sesje ze swoim zespołem, aby przejrzeć wyrażenia dla marki wynikające z zebranych dzięki badaniom wniosków. Słowa lub symbole z emocjonalnym rezonansem to kolejna baza danych do wykorzystania przy rebrandingu. Marki są często wyrazem wizji lidera a nie firmy — innymi słowy, często są bardzo osobiste.

Bez względu na to, kim w zespole jesteś, zwiększenie wpływu marki na rynku wymaga rozpoznania priorytetów wszystkich uczestników: właściciela firmy, kadry kierowniczej, pracowników wykonawczych i ustalenia wspólnych priorytetów. Kiedy siedzisz przy stole, gdy omawiane są strategiczne tematy, rośnie obecność i głos całego Twojego zespołu.

Ale zdrowo jest przyjąć, że kierownictwo jest ostatecznym decydentem, bez względu na to, jak żarliwie wierzysz w inną drogę.  Kierunek, w jakim zmierza Twoja marka, powinna pasować do wizji i strategii Twojego przywództwa.

Jak często widzimy, jak osobiste preferencje lub uprzedzenia mają pierwszeństwo przed danymi empirycznymi?
Zdarza się to cały czas i może demotywować tych, którzy wierzą, że słuchanie klientów jest kluczem do sukcesu.

rebranding wazne

Często też się mówi, że porażka to najlepszy moment wzrostu.

Jak możemy zmienić ramy myślowe?
Czy cały zespół wierzy w potrzebę rozwoju naszej marki?

Rebranding to wyzwanie, czyli podejście „cokolwiek było wcześniej, zacznij od nowa”.

Jeśli rebranding ma odnieść sukces, musisz jasno zdefiniować wewnętrzną wizję, bardziej niż myślisz, że ją masz. Pod wieloma względami badania rynku i projektowanie marki ma na celu pomóc ludziom wypełnić lukę między przeczuciami a danymi rynkowymi. Słuchanie otoczenia, zadawanie pytań i podsumowywanie to elementy konstrukcyjnej innowacji naszej marki.

Zanim więc podejmiesz prace projektowe, spędź trochę czasu na przeglądzie strategii marki — wracając do podstaw, czyli misji, wizji i wartości marki — z całym swoim zespołem. Skup się na zdefiniowaniu nowej misji firmy, która stałaby się fundamentem rozwoju marki wraz z podstawową ideą, publicznością, prezentacją wzrostu i cechami osobowości marki.

Sprawdzaj poprawność marki, jaką budujesz

Ponieważ nowe systemy wizualne i komunikacyjne najszybciej nabierają kształtu, cały czas weryfikuj to, co budujesz z tymi samymi odbiorcami, z którymi zaczynałeś przygodę – pracownikami i obecnymi klientami – ale też przyszłymi rynkami.

Wykorzystuj dostępne na rynku narzędzia do badań zdalnych, takie jak np. Lookback czy Figma. Przeprowadzaj testy użyteczności nowego systemu wizualnego i określonych zasobów, a także przeprowadzaj badania jakościowe, aby zweryfikować nowe komunikaty marki. Te informacje pomogą Tobie i konsultantowi upewnić się, że doświadczenie użytkownika końcowego pozostaje centralnym elementem pracy rebrandingowej.

Zbieraj na bieżąco informacje zwrotne od wewnętrznych liderów, mniej do wykorzystania jako wkład, a więcej jako szansa na zbudowanie kolejnej rundy konsensusu przy wdrażaniu nowej marki.

Oceń swój sukces!

Na początku rebrandingu zidentyfikuj potrzebę posiadania godnej zaufania, opartej na technologii, pomocnej i trwałej marki. 

Dzięki takiej analizie, zbliżając się do końca prac nad nową marką, osiągasz swój cel ponieważ:

rebranding konsultacje

Pamiętaj, że nietradycyjne partnerstwa podnoszą głos docelowego klienta. Uciekaj od standardów i powtarzalności. Jako badacz trendów i kreatorka marek, zawsze wiążę decyzje podejmowane w firmie z żywym doświadczeniem klienta i upewniam się, że wszyscy uczestnicy rebrandingu są świadomi wpływu ich decyzji na ludzi po drugiej stronie stołu.

Takie partnerstwa dają zespołom badawczym, markowym i projektowym większy wpływ na podejmowanie decyzji. Im więcej ludzi pracuje nad nowym brandem, tym większe zaufanie zbudujesz w swojej organizacji. A jeśli możesz zdobyć zaufanie swoich kierowników, to ustanawia precedens, że twoja praca jest kluczowym wkładem mającym wartość dla wszystkich.

Rozejrzyj się po swojej firmie i na rynku i odpowiedz sobie na dwa kluczowe pytania:

Gdzie podejmowane są wielkie decyzje?
Gdzie podejmowane są ważne decyzje bez udziału klienta?

Utrwalaj w swojej organizacji cykl, do którego dąży świat – lepsze wrażenia dla klienta na koniec dnia.

Udostępnij