Personal branding

Dobry biznes zaczyna się od skutecznej marki osobistej.

Projektuję marki, które komunikują się wyraźnie. Robią dobre wrażenie i zapadają w pamięć.

Popularny w ostatnich latach personal branding to termin, który na stałe zagościł w opracowaniach tworzonych przez specjalistów z zakresu rozwoju biznesowego czy strategii biznesowych. Pojęciem tym posługują się także przedsiębiorcy nastawieni na wypromowanie swoich produktów lub usług. 

Brand – jego definicja to szerokie pojęcie, które zagościło w polskiej literaturze  z zakresu mikro- oraz makroekonomii stosunkowo niedawno. W artykule wyjaśniam, co oznacza pojęcie personal branding i jak właściwie zadbać o markę osobistą.

ewa nizio personal branding

Co to jest Personal Branding ?

Do tej pory szeroka liczba specjalistów zajmujących się profesjonalnymi usługami z zakresu marki osobistej, inaczej personal brandingu była mocno ograniczona informacyjnie. Taki stan był spowodowany przede wszystkim tym, że na polskich uczelniach (nawet renomowanych) brakowało kierunków z przedmiotami obejmującymi zagadnienia personal brandingu. Zazwyczaj uczelnie ekonomiczne, a także szkoły wyższe mające w swojej ofercie kierunki z zakresu między innymi zarządzania przedsiębiorstwem bądź też szeroko pojętym zarządzaniem, rzadko skupiały się na tym, by stworzyć przedmioty dotyczące rozwoju osobistej marki. To się jednak zmieniło.

Obecnie personal branding stał się osobną specjalizacją na wielu kierunkach studiów, a także pojęciem wykorzystywanym nie tylko w ekonomii, ale również pojawiającym się w działaniach zarezerwowanych dla polityków, celebrytów lub tak zwanych ważnych osobistości z pierwszych stron gazet. Pojęcie to zaczęło także dotyczyć coraz większej grupy osób, ponieważ kreowanie wizerunku osobistego stało się niezwykle modne, popularne, a jednocześnie dające szansę na wypromowanie się w swojej dziedzinie i odnalezienie niszy na rynku pracy. Skuteczne wypromowanie swojej marki poprzez model brandingowy jest szeroko pojętym działaniem czy procesem zmierzającym do odgórnie ustalonego celu. Branding to pojęcie, które dotyczy nie tylko prowadzonej działalności gospodarczej, ale ogólnych zabiegów dotyczących działań z zakresu zarządzania własnym wizerunkiem. Popularny obecnie personal branding polega na budowaniu bądź też tworzeniu własnej marki poprzez skuteczne, przemyślane i zaplanowane w szerokim horyzoncie czasowym zarządzanie własnym wizerunkiem. Działania te muszą być świadome, tylko wówczas przynoszą spodziewany rezultat.

Personal branding to proces długofalowy, w którym pojawiają się różne narzędzia mające na celu budowanie własnej marki. Obecnie personal brandingiem zajmuje się coraz więcej osób, ponieważ jest to działanie, w którym należy wykorzystać wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin i być konsekwentnym w swoich planach. Tworzenie marki od podstaw wymaga wielu zabiegów, powtarzanych cyklicznie, z uwzględnieniem odpowiednio dobranych do tego celu narzędzi. Brand definicja, która pojawia się w literaturze przedmiotowej i podmiotowej, odnosi się do osób działających nie tylko w branży rozrywkowej czy politycznej. Warto wspomnieć, że pozytywne kształtowanie wizerunku ma istotne znaczenie nie tylko w promocji medialnej wcześniej wymienionych osób, ale także w rozreklamowaniu usług danej firmy. Osoby, którym zależy na tworzeniu silnej marki osobistej w swojej branży mogą zwrócić się o pomoc do specjalistów zajmujących się personal brand. Warto pamiętać, że marka osobista to coś więcej niż zaufanie potencjalnego klienta, pracodawcy czy odbiorców, a także możliwość osiągnięcia benefitów płynących z tego tytułu.

Proces brandingowy, czyli czyjś wizerunek tworzony przez inne osoby pozwala na rozwinięcie się w swojej branży i zbudowanie grupy docelowej, dzięki której można rozwinąć między innymi prowadzoną działalność, niezależnie od tego czy ma ona charakter biznesowy, czy też rozrywkowy lub komercyjny. Silna marka osobista przekłada się także na oczywiste korzyści w postaci zwiększenia dochodów i zaufania społecznego. Stworzenie silnej marki osobistej ma na celu zwiększenie rozpoznawalności danej osoby bądź firmy w taki sposób, aby była ona identyfikowana z konkretnym produktem, działaniem lub też usługą. Personal brand, w swoim znaczeniu, ma na celu wypromowanie lub też tworzenie marki od podstaw. Skutecznie kreowanie wizerunku osobistego oraz medialnego czy społecznego, przy użyciu różnych narzędzi i metod, pozwala na wypromowanie się i pozbycie agresywnej konkurencji. Umożliwia też zdetronizowanie otoczenia w taki sposób, aby potencjalni kontrahenci czy współpracownicy wybierali do zaplanowanych przez siebie działań wyłącznie jedną osobę lub firmę. Warto mieć na względzie, że podjęcie odpowiednich działań z zakresu personal brandingu zapewnia rozpoznawalność osobistej marki, a tym samym wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy.

kreatorka marek

Personal branding to pojęcie, które wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W Polsce do tej pory brakowało specjalistów, a także wykwalifikowanych doradców, którzy byliby w stanie świadczyć takie usługi na szeroką skalę. Dlatego też profesjonalne działania z zakresu personal brandingu proponowane są wyłącznie przez nieliczne, wyspecjalizowane podmioty. Personal branding w USA był podstawą funkcjonowania każdej osoby stawiającej swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Należy pamiętać, że w ramach personal brandingu nie istnieją żadne uniwersalne metody czy zasady prowadzenia kampanii mającej na celu stworzenie silnej marki osobistej. Złożony proces budowania marki osobistej polega na indywidualnym podejściu do danego tematu. Oznacza to, że każda jednostka jest traktowana w taki sposób, aby promowanie marki własnej, dotyczącej jej samej, było realizowane indywidualnie. Tylko wówczas można opracować skuteczną strategię zaplanowaną w szerokim horyzoncie czasowym. Warto wspomnieć, że tworzenie silnej marki własnej zależy od wielu czynników, również od systematycznego i starannie zaplanowanego działania. Nieuczciwe praktyki czy brak konsekwencji jest przyczyną tego, że wszelkie metody użyte w ramach personal brandingu są nieskuteczne bądź nie przynoszą spodziewanych rezultatów w określonym czasie.

Personal Brand, czyli proces budowania marki osobistej w swojej dziedzinie wymaga tego, aby dokładnie zaplanować cały proces. Wiele osób zastanawia się, gdzie wykorzystuje się personal branding? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i raczej nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Dobrze zaplanowany i wprowadzony personal branding jest wykorzystywany w każdej dziedzinie, bez względu na działalność firmy czy profesję danej osoby. Personal Brand wykorzystywany do prowadzenia kampanii względem zarządzania własnym wizerunkiem, umożliwia osiągnięcie i wypracowanie, a także utrzymanie odpowiedniej pozycji na rynku. Doskonałym przykładem budowania własnej marki są politycy, którzy mogą być brani za przykład doskonałego personal brandingu. Należy wspomnieć, że w przypadku tych osób nie było potrzeby budowania marki od podstaw, ale większość z nich musiała tworzyć własny wizerunek, który byłby pozytywnie odbierany przez grupę docelową.

Ta żmudna budowa osobistej marki przez polityków wynikała przede wszystkim z faktu, że pragnęli oni osiągnąć ustalony przez siebie cel, czyli wygrać wybory parlamentarne lub prezydenckie, dostać się do Kongresu (w przypadku USA) lub użyć personal brandingu do zwiększenia zaufania w społeczeństwie. Kreowanie wizerunku osobistego danej osoby, w tym przypadku polityków, nie było zadaniem prostym, ponieważ wbrew pozorom, brak potrzeby tworzenia marki od podstaw również wymaga zaplanowania konkretnych działań. Politycy, którzy zdecydowali się na Personal Brand mieli świadomość tego, że muszą zatrudnić specjalistów z tej dziedziny. Ich marka osobista miała docelowo być kojarzona z indywidualną działalnością danego polityka, a proces budowania marki osobistej powstawał na bazie dokonań konkretnej osoby. Polegał na wskazaniu tego, co polityk może zrobić dla społeczeństwa w najbliższej przyszłości, a także tego, w jaki sposób zmieni dotychczasowe życie przeciętnego obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Osoby, które zastanawiają się, czym jest strategia personalna, przykład tego działania mogą znaleźć w kampaniach politycznych prowadzonych przez Hillary Clinton czy Donalda Trumpa. Jak można stwierdzić, politycy ci nie mieli zbyt dużego doświadczenia w kreowaniu wizerunku osobistego na arenie politycznej przy użyciu odpowiednio dobranych narzędzi. Dlatego aby zbudować zaufanie w społeczeństwie i dotrzeć do grupy docelowej, czyli odbiorców z konkretnych stanów USA, proces tworzenia silnej marki osobistej polegał na użyciu narzędzi związanych bezpośrednio z działalnością wyżej wspomnianych osób. W przypadku Hillary Clinton było to dotarcie do dużej grupy wyborców płci żeńskiej, sympatyków jej męża Billa Clintona, a także konserwatystów. Z kolei Donald Trump zaplanował stworzenie silnej marki osobistej przy użyciu takich narzędzi, jak wskazanie obywatelom, że on sam jest w stanie stworzyć dla przyszłych pokoleń silną, wolną, a także pozbawioną podziałów politycznych, społecznych i finansowych Amerykę, w której rozwijać się będzie dobrobyt, podobny do przedstawionego w tasiemcu z lat 90-tych XX wieku, pod tytułem „Dynastia”.

personal branding

Wiele osób zastanawia się, jak prawidłowo zbudować personal branding? Należy pamiętać, że jest to proces budowy marki osobistej uzależniony od wielu czynników. Wszystkie działania zmierzające do personal branding, czyli budowania marki osobistej powinny być dokładnie przemyślane i zaplanowane w odgórnie ustalonym horyzoncie czasowym. Tylko wówczas można mieć pewność, że przygotowanie się do budowania wyrazistej marki osobistej będzie przynosiło spodziewany, mierzalny efekt. Należy pamiętać, że marka osobista jest tym, w jaki sposób ludzie mówią o danej osobie bądź też firmie. Należy brać pod uwagę, że kreowanie marki osobistej polega na tym, że odbiorcy mają identyfikować daną osobę lub firmę w sposób pozytywny, ale bez żadnego nacisku z zewnątrz, wpływu czy manipulacji. Różnica pomiędzy marką osobistą w relacjach międzyludzkich, a silną marką osobistą w branży – w działalności handlowej czy biznesowej polega na tym, że pierwsza przynosi korzyści w postaci nawiązywania nowych, owocnych znajomości. Z kolei użycie personal brandingu w biznesie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie zarobków i utrzymanie na rynku. Oznacza to, że dobra marka osobista wiąże się z benefitami. Zaletą silnej marki osobistej są takie korzyści, takie jak m.in.:

  • znacznie lepsza pozycja i opinia na rynku pracy, trwałe kontakty w branży,
  • możliwość utrzymania pozytywnych relacji z potencjalnymi klientami bądź współpracownikami,
  • bycie rozpoznawalnym w swojej branży. 

Promowanie marki osobistej wymaga zastanowienia się nad tym, jak stworzyć dobry personal branding. Przede wszystkim należy ustalić, jaki wizerunek ma obecnie dana firma bądź osoba. Stworzenie silnej marki osobistej wymaga, aby był on jak najbardziej pozytywny, co oznacza, że osoby kojarzące daną osobę lub przedsiębiorstwo muszą wyrażać się o niej w samych superlatywach.

Należy także pamiętać, że kreowanie marki osobistej nie może być utożsamiane z tym, w jaki sposób dany przedsiębiorca, osoba prywatna czy osobowość medialna, rozrywkowa bądź polityczna, mówi o sobie. Subiektywne przedstawienie siebie nie ma nic wspólnego z personal brandingiem czy sposobami na kreowanie marki osobistej. Należy wziąć pod uwagę, że proces budowania marki osobistej, który można uznać za zakończony sukcesem oznacza, że potencjalni kontrahenci, fani, sympatycy, zwolennicy, klienci, a także pracodawcy, mają pozytywne skojarzenia z daną osobą, podmiotem, instytucją lub firmą. Warto pamiętać, że tworzenie marki własnej wymaga, aby podbudować swój wizerunek. Ma to duży wpływ na to, w jaki sposób przedsiębiorca lub osoba prywatna jest postrzegana przez innych. Do tego celu można użyć wyszukiwarki Google. Umożliwi ona zorientowanie się czy dana firma lub osoba potrzebuje specjalnych zabiegów z zakresu personal brandingu, aby pozbyć się niepochlebnych komentarzy konkurencji, osób prywatnych czy też potencjalnie niezadowolonych klientów.

Kreowanie osobistej marki może być tworzone przez biznesowego lub medialnego coacha. To ekspert, która dokona analizy danej firmy lub osoby ze wskazaniem, jakie konkretnie zabiegi należy wykonać, aby stworzenie silnej marki osobistej było możliwe w wyznaczonym czasie. W ramach personal brandingu należy także określić cel budowy własnej marki. To on będzie przyświecać wszystkim działaniom, a także podjętym czynnościom. Do podstawowych powodów, dla których warto, aby czyjś wizerunek tworzony był przez inne osoby zaliczyć można:

  • pozytywny odbiór przez potencjalnych klientów czy współpracowników o wysokich kompetencjach i dużym doświadczeniu zawodowym. Osoby te z dużym prawdopodobieństwem będą chciały współpracować z przedsiębiorcą, którego marka osobista na rynku biznesowym kształtuje się w sposób pozytywny i jest kojarzona, jako partner godny zaufania,
  • kreowanie własnej marki, które umożliwi łatwą identyfikację danej osoby czy firmy w obliczu rosnącej i coraz bardziej agresywnej konkurencji;
  • sposobem na promowanie siebie jest zastosowanie etycznych metod, dzięki którym budowanie pozytywnego wizerunku może przyczynić się do pokonania potencjalnych konkurentów w staraniach o uzyskanie lepszej pracy bądź też zdobycie intratnego kontraktu biznesowego.

Warto wspomnieć, że osoby, które pragną otworzyć własną działalność, powinny wdrożyć personal brand jeszcze na długo przed rozpoczęciem funkcjonowania swojej firmy. Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ wielu młodych przedsiębiorców popełnia kardynalny błąd i nie dba o swój wizerunek osobisty. Oznacza to, że ich firma nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem, a stworzenie silnej marki osobistej może być już zbyt trudne lub bardzo kosztowne. Warto wiedzieć, że do budowania spójnego wizerunku można wykorzystać najprostsze narzędzia, między innymi media społecznościowe. Niebagatelne znaczenie mają także relacje międzyludzkie, które wpływają na sferę zawodową i markę osobistą. Należy pamiętać, że sposób, w jaki jesteś postrzegany przez innych, będzie przekładał się na to, jak twoi znajomi, rodzina i otoczenie określać będą prowadzoną przez ciebie działalność gospodarczą. Powinieneś mieć świadomość, że kontakty z potencjalnymi klientami będą dużo łatwiejsze, jeśli wykreujesz spójny wizerunek prowadzonej przez siebie działalności, tj. oparty na zaufaniu, rzetelnych usługach i indywidualnym podejściu do klienta. Do tego celu możesz wykorzystać branding i narzędzia dostępne między innymi w mediach społecznościowych oraz prężnie rozwijającej się branży e-commerce.

Sterowanie własnym wizerunkiem umożliwi zbudowanie silnej pozycji w otoczeniu biznesowym. Jako przyszły przedsiębiorca powinieneś wiedzieć, że duży wpływ na wizerunek mogą mieć kontakty z poprzednimi pracodawcami. Osoba wysoko postawiona, która cieszy się dużym autorytetem, zawsze może zareklamować cię w środowisku internetowym lub nieoficjalnie, tj. na przykład przy pomocy tak zwanej poczty pantoflowej. We współczesnym świecie wykorzystanie nośnego medium w postaci internetu lub telefonii komórkowej ma ogromny wpływ na sferę zawodową każdej osoby. Pozwala to na kreowanie własnej marki przy pomocy pozytywnych opinii i rekomendacji zebranych od poprzednich pracodawców.

Należy pamiętać, że tworzenie prawidłowego personal brandingu ma również inne korzyści, do których należy możliwość dotarcia do znacznie szerszego grona odbiorców. Ma to znaczenie nie tylko w przypadku osób prywatnych, które starają się o zmianę pracy na lepiej płatną bądź też możliwość awansu na dane stanowisko.

Odpowiednio zbudowany personal branding może pomóc w ugruntowaniu kariery komercyjnej, medialnej lub artystycznej, a także politycznej czy społecznej. Sposobem na stworzenie marki osobistej jest także określenie, jakie konkretnie cechy wyróżniają daną osobę spośród innych. Warto wziąć pod uwagę dwa lub trzy elementy, które mogą zbudować pozytywny wizerunek. Może to być profesjonalne szkolenie, umiejętność zarządzania daną grupą osób bądź też znajomość konkretnego programu lub języka obcego. Personal branding, czyli budowanie wizerunku w swojej branży polega także na tym, aby nabyć umiejętności, dzięki którym można być określanym jako specjalista w swojej dziedzinie. Tylko wówczas można wykreować pozytywny odbiór swojej osobistej marki.

Specjaliści od personal brand uznają, że budowanie wizerunku od podstaw nie ma sensu, gdy dana osoba posiada pewne umiejętności czy doświadczenie zawodowe. Warto je wykorzystać, aby stworzyć markę własną, rozpoznawalną przez szerokie grono odbiorców. Kreowanie swojego wizerunku to także spontaniczne reagowanie na zmieniające się otoczenie, a także okazja do nawiązania kontaktów biznesowych czy towarzyskich. Według specjalistów od personal brandingu, przeglądając portale społecznościowe, takie jak Instagram czy Facebook, można zauważyć czy dana osoba jest popularna w sieci, a także jakiego typu znajomymi się otacza. W przypadku, gdy wśród znajomych znajdują się osoby godne zaufania, na wysokim poziomie, mające bogate życie zawodowe, automatycznie właściciel konta społecznościowego kojarzony jest również jako poważny i godny zaufania człowiek.

Jak możesz dbać o swoją markę osobistą?

Podstawowym sposobem na to, aby marka osobista wykreowana przez daną osobę była spójna i przetrwała przez długi czas, jest wypracowanie odpowiednich metod działania. Specjaliści od personal brandingu zalecają, aby w trakcie tworzenia silnej marki osobistej zadbać o wdrożenie pewnych narzędzi, które będą cyklicznie wykorzystywane do kreowania pozytywnego wizerunku i podtrzymywania go. Do tego celu z pewnością warto wykorzystać niezwykle nośne media społecznościowe. Jest to kluczowy, najprostszy i zarazem najtańszy kanał komunikacji z całym światem, bez względu na to, czy jest się osobą prywatną, osobowością medialną, artystyczną lub polityczną, jak i przedsiębiorcą prowadzącym działalność w danej branży. Należy pamiętać o tym, że aby być zapamiętanym, warto dostarczyć odbiorcy dużo wartościowego contentu. Do tego celu można wykorzystać media społecznościowe i portale, na których warto publikować odpowiednią liczbę zaplanowanych i zoptymalizowanych tekstów. Powinny być one merytoryczne i interesujące dla odbiorcy. Podtrzymywanie silnej marki osobistej przy pomocy mediów społecznościowych polega na wykorzystaniu takich gigantów, jak Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, Pinterest czy Instagram. Wszystkie wymienione wyżej portale społecznościowe umożliwiają publikowanie informacji,  artykułów, wartościowych treści, a także zdjęć umożliwiających wypromowanie siebie w taki sposób, aby odbiorca miał wrażenie, że ma do czynienia z kimś, kto dba o rozwój swojej marki osobistej

Nie należy zatem popełniać podstawowego i kardynalnego błędu w budowaniu silnej marki osobistej i unikać mediów społecznościowych. Bez względu na to, czy prowadzi się działalność gospodarczą, czy też zamierza zmienić dotychczasową profesję, warto wykorzystać typowo merytoryczny, fachowy content publikując na LinkedIn bądź też udostępniając cyklicznie nowe, wartościowe treści przy pomocy Twittera lub Facebooka. Osoby, którym zależy na dbaniu o markę osobistą w swojej branży biznesowej, powinny skorzystać także z kanału społecznościowego w postaci YouTube, gdzie można regularnie publikować różnego rodzaju filmy bądź też nagrania, mające na celu promowanie marki własnej. Warto wspomnieć, że wyżej wymienione działania odnoszą pozytywny skutek, ponieważ stworzenie silnej marki osobistej i podtrzymywanie jej wymaga nieustannych zabiegów w postaci reklamowania i promowania siebie czy też firmy, między innymi przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, w tym mediów społecznościowych o bardzo dużej sile przekazu i ogromnej liczbie odbiorców.

W przypadku osób, które wypracowały odpowiedni branding marki osobistej i pragną zadbać o jej stały, pozytywny odbiór, zaleca się dołączenie do wielu różnych grup branżowych. Jest to świetny pomysł na rozreklamowanie siebie lub świadczonych usług. Obecność w grupach branżowych na Facebooku, LinkedIn bądź też innych portalach społecznościowych, umożliwia podtrzymanie wykreowanej marki osobistej. Należy jednak pamiętać, że działanie to powinno być dokonywane w sposób przemyślany. Oznacza to, że specjalista z dziedziny HR nie powinien znaleźć się na kanale osób pasjonujących się profesjonalnymi usługami z zakresu dekorowania wnętrz czy na przykład  architektury przestrzennej. Podobnie rzecz ma się z podtrzymaniem marki własnej przez specjalistów z bardzo wąskiej dziedziny. Mogą oni dołączyć do grona ekspertów, aby móc wypromować się na rynku pracy i zdobyć lukratywne kontrakty biznesowe bądź też działać jako freelancer wynajmowany wyłącznie do konkretnych prac, szczególnie wysoko płatnych.

Bycie rozpoznawalnym i czynnym członkiem grupy potwierdza to, że proces kreowania marki własnej jest zakończony sukcesem, a także, że wszystkie działania danej osoby mają na celu podtrzymywanie tego wizerunku w taki sposób, aby konsekwentnie dążyć do osiągnięcia wysokiej pozycji na rynku. Metodą na podtrzymywanie pozytywnego wizerunku marki własnej jest monitorowanie własnego wizerunku w środowisku internetowym. Ma to znaczenie zarówno dla osób prywatnych, jak i prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku, gdy ktoś obdarza twoją firmę lub bezpośrednio ciebie komplementami, a także pozytywnie wypowiada się na twój temat, warto jak najszybciej odpowiedzieć. Reagowanie i utrzymywanie wysokiego poziomu interakcji jest pozytywnie odczytywane przez potencjalnych odbiorców. Dzięki temu osoba taka kreuje się jako pozytywna, nawiązująca kontakty międzyludzkie, a także dbająca o budowanie silnej marki własnej poprzez podtrzymywanie kontaktów wirtualnych ze swoimi sympatykami bądź osobami zadowolonym ze świadczonych usług.

Podtrzymywanie wykreowanego wizerunku własnego polega także na zmianie dotychczasowego sposobu wypowiadania się, nie tylko o sobie, ale również o innych. Chodzi tutaj przede wszystkim o unikanie wszelkiego typu naleciałości językowych, niezrozumiałych wyrażeń, posługiwania się żargonem nie docierającym do potencjalnego odbiorcy bądź też stosowaniem bardzo mało popularnych akronimów. Osoba, która w swoich wypowiedziach pisemnych lub ustnych posługuje się niezrozumiałym językiem, nieokreślonymi, zbyt rozbudowanymi metaforami bądź też nietrafionymi porównaniami, oceniana jest niezbyt przychylnie. Oznacza to, że podtrzymanie marki własnej zbudowanej wcześniej może być niezwykle trudnym zadaniem. Prosty i przystępny sposób tworzenia komunikatów pisemnych i ustnych o sobie bądź też opowiadania o własnych doświadczeniach, dokonaniach lub przeżyciach gwarantuje, że dbanie o wykreowany wizerunek osobisty będzie przynosiło spodziewany rezultat.

Należy pamiętać, że główną przeszkodą w utrzymaniu osobistej marki jest stosowanie języka nasyconego negatywami. Chodzi tutaj przede wszystkim o częste zaprzeczanie, tworzenie negatywnych skojarzeń, jak również nieodpowiednie budowanie napięcia w trakcie tworzenia treści mówionych i pisanych. Zakończony sukcesem proces budowania marki osobistej powinien wykreować daną firmę lub osobę, jednakże nawet najbardziej udany branding marki może być zniweczony poprzez lekkomyślne działania. Należy unikać podstawowych błędów, czyli przedstawiać się, jako wypromowana na rynku marka, która w obliczu agresywnej konkurencji jest w stanie pokonać każdego. Tego typu działanie może być określane jako megalomania i nieuczciwe praktyki zmierzające do tego, aby stworzona niegdyś marka osobista postrzegana była przez potencjalnych odbiorców jako wartość sama w sobie. Należy uświadomić sobie, że utrzymanie osobistej marki nie polega na obrażaniu innych ludzi bądź też umniejszaniu ich dokonań czy też rozsiewaniu plotek na ich temat lub negatywnych opinii.

Utrzymanie marki osobistej, bez względu na to, czy prowadzi się działalność gospodarczą czy też jest się osobowością medialną, komercyjną, artystyczną, politykiem bądź osobą prywatną wymaga, aby mieć szacunek do konkurencji i otoczenia. Osoba, która włożyła ogromny wysiłek w stworzenie marki od podstaw bądź też personal branding przy użyciu własnych dokonań i doświadczenia zawodowego, nie może zniweczyć tego procesu poprzez negowanie osoby, przedsiębiorstwa lub konkretnej grupy zawodowej. Metodą dbania o markę osobistą jest także bieżące podnoszenie swoich kwalifikacji, a także umiejętności, dzięki którym możliwe jest wygłaszanie nawet bardzo kontrowersyjnych tez popartych konkretnymi dowodami. Pozwala to na utrzymanie marki osobistej i dalsze promowanie jej wśród potencjalnych odbiorców, sympatyków, fanów lub osób zainteresowanych daną dziedziną sztuki, przemysłu czy gospodarki.

ewa nizio marka osobista

Jak zbudować silną markę osobistą?

Każda osoba, bez względu na wiek, płeć dokonania osobiste czy też rodzaj wykonywanej działalności, ma jakąś markę osobistą. Może być ona silna lub słaba. Jednakże istnieje w przestrzeni publicznej i prywatnej. Marka osobista wymaga zbudowania, nie zawsze od podstaw, choć w przypadku osób nieposiadających doświadczenia zawodowego lub dokonań tworzenie marki osobistej wymaga jednak większego zaangażowania. Wykorzystanie personal brandingu, czyli stworzenie silnej marki osobistej nie może być utożsamiane z próbami lansowania się czy też nieautentycznego kreowania w przestrzeni publicznej i prywatnej. W dążeniach do zbudowania silnej marki osobistej należy być spójnym i przede wszystkim autentycznym. To proces długoterminowy i składający się z wielu etapów. Wymaga obrania pewnej przemyślanej strategii działania, aby dotrzeć do grupy docelowej. Przy tworzeniu silnej marki osobistej kluczowe znaczenie ma świadomość po co i w jaki sposób wykonuje się poszczególne zadania.

Bez względu na to czy prowadzisz firmę, czy też starasz się zmienić dotychczasowe stanowisko pracy na etacie, zainteresowanie silną markę osobistą powinno przyświecać ci od początku prowadzonej kariery zawodowej. Podstawą budowania pozytywnego wizerunku jest wdrożenie odpowiednich działań, dzięki którym można systematycznie budować silną markę osobistą, która pomoże zdobyć wymarzoną pracę lub podbić biznesowe rynki międzynarodowe i krajowe. Należy pamiętać, że silna marka osobista jest ogromną przewagą w negocjacjach z potencjalnymi klientami. Ma to odniesienie nie tylko do freelancerów, ale również osób, które zamierzają osiągnąć sukces w biznesie. Wizerunek eksperta jest pierwszym, a jednocześnie najbardziej charakterystycznym czynnikiem, który należy zaliczyć do etapu budowania silnej marki osobistej. Należy pamiętać, że wypromowanie twojej branży lub własnej marki, a także utrzymanie jej na odpowiednim poziomie wymaga przygotowania listy potencjalnych organizacji, przedsiębiorstw bądź grup docelowych, którym warto przedstawić swój talent, pasję i potencjał twórczy lub zawodowy. Osoba będąca ekspertem w danej dziedzinie uchodzi za człowieka wiarygodnego.

Negowanie grup docelowych bądź też zbyt duże skupienie się na promowaniu własnego wizerunku może być odbierane w sposób negatywny, dlatego też obserwowanie otoczenia pozwala na wyciągnięcie prawidłowych wniosków i stworzenie silnej marki własnej, bez potrzeby uciekania się do nieuczciwych praktyk. Dobry branding marki może być założeniem, że dana osoba pragnie pracować w firmie na danym stanowisku bądź też właściciel przedsiębiorstwa chce zwiększyć nakłady produkcyjne, aby móc reagować na potrzeby swoich klientów. W promowaniu silnego wizerunku własnego najgorszym zabiegiem jest nijakość. To znaczy, że silna marka własna nie posiada żadnych grup docelowych, czyli nie istnieje ona dla nikogo, ponieważ funkcjonuje dla wszystkich.

Brak targetowania grup docelowych jest najgorszym błędem popełnianym przez osoby, które traktują personal branding jako możliwość dotarcia do każdego potencjalnego klienta. Nie jest to możliwe, ponieważ nie da się rozpoznać wszystkich potrzeb, preferencji i indywidualnych oczekiwań danego odbiorcy. Z uwagi na powyższe silna marka własna nie może być kojarzona z reagowaniem na każde potrzeby, ale ze stanowczą reakcją na wybrane oczekiwania i potrzeby wyodrębnionych grup docelowych. Tylko wówczas można mieć pewność, że silna marka osobista przetrwa przez długi czas i będzie pozytywnie kojarzona przez oczekiwane grupy odbiorców.

W przypadku osób, którym zależy na stworzeniu własnej marki, warto polecić opracowanie indywidualnej analizy SWOT. Ma ona odniesienie nie tylko do przedsiębiorców, ale również polityków, osób prywatnych czy też osobowości medialnych, komercyjnych bądź artystycznych. Przeprowadzenie wyżej wspomnianej analizy wskazuje na takie aspekty, jak:

  1. W czym dana osoba/przedsiębiorstwo jest dobre, w czym się specjalizuje,
  2. Jakie są największe słabości danej firmy lub osoby,
  3. Jakie szanse osoba bądź przedsiębiorstwo widzi w związku z konkurowaniu z potencjalnym otoczeniem/agresywną konkurencją,
  4. Czy istnieją czynniki realne bądź mniej realne, które mogą radykalnie wpłynąć na niekorzyść danej firmy lub osoby. 

W przypadku osób pragnących budować silną markę własną należy zastanowić się nad tym, w czym można być lepszym od innych, jakie umiejętności sprawiają, że właściciel przedsiębiorstwa jest w stanie wypromować go na tle konkurencji. Warto wziąć pod uwagę także zasadę prezydenta Wilsona, który miał w zwyczaju wygłaszać krótkie przemówienia. Metodą na budowanie przez tego polityka silnej marki własnej było zastanowienie się nad tym, jak dotrzeć do grup docelowych przy pomocy niezwykle krótkiego przekazu słownego. Zadanie to wymagało precyzyjnego doboru słów, w taki sposób, aby były one zrozumiałe i interesujące. Tego rodzaju komunikat był starannie dopracowany, dzięki czemu jego wygłoszenie nie zajmowało więcej niż kilka minut, a osoby, które miały okazję go słyszeć, chciały dowiedzieć się więcej o poczynaniach tego polityka. Przykład prezydenta Wilsona jest doskonałym dowodem na to, w jaki sposób budować silną markę własną przy użyciu krótkich, spersonalizowanych komunikatów słownych lub tekstowych, docierających do określonej grupy docelowej.