Szukaj
Close this search box.

Doradztwo biznesowe

"Jeżeli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy."

Seneka Młodszy

Dynamiczny rozwój firmy jest uzależniony od wielu czynników. Duże znaczenie ma reagowanie na zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne, a także dostosowanie się do wymogów rynku z uwzględnieniem potrzeb klienta.

Podstawą przetrwania każdego przedsiębiorstwa jest dokładna analiza potencjalnych zagrożeń, możliwości rozwoju, a także sposobów na przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów. Skorzystaj z konsultingu – samemu trudno zauważyć braki i znaleźć rozwiązania dla powtarzających się problemów..

ewa nizio konsultant doradztwo biznesowe

Czym zajmuje się doradca biznesowy?

Konsultant biznesowy zawodowo zajmuje się doradzaniem klientom. Doradztwo biznesowe oferowane przez profesjonalne firmy obejmuje przekazanie fachowych zaleceń w sprawach finansowych i ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Wiele osób poszukuje informacji na temat – konsulting co to jest i jak funkcjonuje?

Najprościej rzecz ujmując, doradztwo biznesowe obejmuje doradztwo gospodarcze, a także strategiczne czy finansowe. To wsparcie specjalistów lub ekspertów współpracujących z właścicielem lub zarządem firmy. Wsparcie, które oferuje konsultant biznesowy polega nie tylko na rozwiązaniu problemu przedsiębiorstwa, ale również dokładnej analizie jego potrzeb, celów oraz sposobów na dynamiczny, niczym niezakłócony rozwój.

Konsultacje biznesowe wymagają podejścia holistycznego, ponieważ dobry doradca biznesowy powinien mieć szeroką wiedzę na temat branży, w której działa przedsiębiorstwo. Konsulting biznesowy dotyczy nie tylko średnich firm, ale również tych rozpoczynających swoją działalność na rynku. Wsparcie, które oferuje firma consultingowa może dotyczyć różnych obszarów rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

Wiele osób zastanawia się na czym polega doradztwo biznesowe i czy tego typu usługi są popularne? W samej stolicy, jak i w dużych aglomeracjach miejskich, doradztwo biznesowe uznawane jest za wsparcie, dzięki któremu można dotrzeć do potencjalnych klientów, nie tylko korzystających z usług średnich firm, ale również miniprzedsiębiorstw. Firma konsultingowa współpracuje także z korporacjami i przedsiębiorstwami działającymi na skalę krajową, a nawet międzynarodową. Profesjonalne doradztwo, które oferuje konsultant biznesowy współpracujący z firmą, ma na celu wsparcie jej w rozwoju i prowadzonej działalności.

ewa nizio skrobanska doradztwo biznesowe

Dobry doradca biznesowy dysponuje rzetelną wiedzą w zakresie rozwoju przedsiębiorstw w różnych obszarach, do których należy marketing i sprzedaż, zarządzanie, organizacja, obsługa klienta, HR, internacjonalizacja, produkcja, aspekty podatkowe, prowadzenie księgowości, aspekty prawne czy sposoby na finansowanie prowadzonej działalności. Doradztwo biznesowe to bardzo szeroka, rozległa dziedzina. W tym segmencie funkcjonuje wiele podmiotów oferujących zróżnicowane usługi. Może to być zarówno doradztwo dla firm z kapitałem zagranicznym, wsparcie polskich przedsiębiorstw planujących ekspansję rynków ogólnoświatowych, doradztwo gospodarcze, jak również doradztwo strategiczne, mające na celu wsparcie twojej firmy.

Rzetelne doradztwo biznesowe oferowane przez specjalistę bądź eksperta, powinno być ściśle dopasowane do profilu prowadzonej działalności. Oznacza to, że osoba ta powinna mieć odpowiednią wiedzę, kompetencje i umiejętności do rozwiązania problemów, a także optymalizacji procesów związanych z takimi dziedzinami, jak marketing, zarządzanie, obsługa klienta, HR dział IT bądź produkcja. Konsultant biznesowy zatrudniony w firmie oferującej tego typu usługi bądź też działający samodzielnie, nierzadko specjalizuje się w bardzo wąskim zakresie usług. Może być to ekspert finansowy, prawny, podatkowy lub techniczny, który został oddelegowany do rozwiązania konkretnego problemu związanego na przykład z finansowaniem danego przedsiębiorstwa lub wsparciem wybranego procesu jego rozwoju.

W niektórych źródłach można znaleźć informacje, że doradca biznesowy i konsultant biznesowy to dwie różne funkcje. Można odnieść takie wrażenie, ponieważ konsultant biznesowy jest w stanie omówić z klientem problem i odpowiedzieć na zadawane mu pytania. Z kolei doradca biznesowy podchodzi do problemów firmy w sposób kompleksowy. To znaczy, że oprócz konsultacji i udzielania odpowiedzi, jest on w stanie wypracować, a także wdrożyć odpowiednie rozwiązania, adekwatne do zastanego problemu, dotyczącego twojej firmy. Analizując literaturę przedmiotu z zakresu makro- i mikroekonomii można natrafić na rozróżnienie funkcji konsultanta biznesowego i doradcy biznesowego. Jednakże wiele firm oferuje tego typu usługi traktując wymienione wyżej terminy zamiennie, ponieważ przedstawiają zespół swoich doradców biznesowych, również jako konsultantów w zakresie szeroko pojętych usług biznesowych.

Skuteczne doradztwo biznesowe dla Ciebie

  • Wysokiej klasy ekspert specjalizujący się w danym obszarze, ale też z doświadczeniem w wielu innych branżach
  • Profesjonalista multidyscyplinarny, którzy sprawnie poprowadzi Twój zespół lub zrealizuje dla Ciebie projekt od początku do końca
  • Multi-branżowy przedsiębiorca z doświadczeniem, kiedy do udziału w projekcie potrzebne są unikalne, specjalistyczne kompetencje

Na czym polega doradztwo biznesowe?

Powodami, dla których warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa biznesowego jest najczęściej sytuacja wewnątrz firmy, a także konieczność wprowadzenia zmian, aby utrzymać się na rynku i nie zostać pokonanym przez agresywne otoczenie oraz konkurencję.

Doradztwo biznesowe prowadzone w sposób holistyczny może wspomóc firmę w jej rozwoju na każdej płaszczyźnie, choć zazwyczaj doradztwo klientom biznesowym dotyczy jednego, wybranego problemu, najczęściej związanego ze zgłębieniem określonej tematyki.

Wiele firm potrzebuje pomocy specjalistów, którzy oferują zarówno doradztwo internetowe, jak i stacjonarne, w celu skonsultowania wypracowanego planu rozwoju działalności bądź też pomysłu na tworzenie nowej koncepcji jej rozwoju.

Doradca biznesowy dysponuje zupełnie innym spojrzeniem na problem, ponieważ jego weryfikacja polega na rzetelnej ocenie, bez ładunku emocjonalnego, towarzyszącego osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwie, w tym także właścicielom firmy.

Doradztwo biznesowe służy szybkiej identyfikacji barier w firmie

Dzięki sprawdzonym narzędziom i procesom już w ciągu paru dni doradca zidentyfikuje najsłabsze ogniwa w Twojej firmie. Bariery ograniczające wzrost w firmie mają istotny wpływ na wyniki finansowe. Według mojego doświadczenia wpływają one na 80% marży brutto i 50% zysku operacyjnego.

Myślisz, że twój najgroźniejszy przeciwnik to konkurencja? Niekiedy nasi wrogowie to też najbliżsi współpracownicy, którzy często robią dywersję w naszych szeregach. Doradca biznesowy otworzy Ci oczy na to co niewidzialne dla Ciebie. Na podstawie wywiadów i  badań doradca biznesowy wypracuje z firmą skuteczną strategię na okres 1-5 lat wraz z operacyjnym planem realizacji celów. Rezultatem usprawnień jest skuteczna poprawa relacji ze wszystkimi uczestnikami działalności, co prowadzi do wzrostu wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Doradztwo biznesowe zapewnia skuteczność i motywuje do działania

Profesjonalna firma doradcza dysponuje odpowiednimi narzędziami, aby móc zweryfikować pomysły zarządu danego przedsiębiorstwa. Należy także wspomnieć, że firmy doradcze nierzadko oceniają czy menadżer firmy wprowadza zmiany adekwatne do profilu prowadzonej przez nią działalności, a także czy jego sposób zarządzania określonym obszarem jest adekwatny do potrzeb, celów i planów wdrożonych przez dany podmiot.

Doradca biznesowy może ocenić strategie biznesowe, jak również zweryfikować poziom rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Do tego celu wymagana jest dokładna analiza i ocena planów. Doradztwo ma na celu uniknięcie pomyłek i przekonanie właściciela firmy, czy zmierza on we właściwym kierunku czy też plan rozwoju nie jest potrzebny danej firmie, ponieważ będzie on skutkował poważnymi zmianami w różnych obszarach jej działania, a także sporym obciążeniem finansowym.

Warto wspomnieć, że menedżerowie firm zatrudnieni na podstawie kontraktu menedżerskiego bądź umowy o pracę, często nie mogą lub też nie potrafią dostrzec istotnym okoliczności wynikających z agresywnych działań konkurencji lub otoczenia zewnętrznego. Na ten aspekt z pewnością zwróci uwagę doradca biznesowy specjalizujący się w konkretnej tematyce. Konsultacje biznesowe i szeroko pojęte doradztwo biznesowe polega na udzieleniu wsparcia podmiotom z segmentu MŚP. To oferta kierowana nie tylko do przedsiębiorstw nie dysponujących własnymi zasobami, ale także średnich firm i korporacji oraz bardzo dużych przedsiębiorstw.

Doradztwo strategiczne to wsparcie firmy w danej dziedzinie, bez względu na to czy dysponuje ona własnymi zasobami czy też wspiera się usługami zewnętrznych partnerów biznesowych. Doradztwo klientom biznesowym obejmuje również outsourcing obsługi wybranych działań z uwzględnieniem potrzeb klienta biznesowego.

Doradztwo gospodarcze i biznesowe świadczone przez firmy doradcze dotyczy rozwoju biznesu i pozyskiwania między innymi zewnętrznego finansowania zarówno w postaci grantów, dotacji i wsparcia w formie bezzwrotnych zastrzyków finansowych, jak i kredytów, leasingów bądź też innych metod finansowania określonych działań, potrzebnych twojej firmie. Rzetelne doradztwo klienta biznesowego to także ocena szans na rozwój przedsiębiorstwa i pomoc w wyznaczaniu wskaźników, które mogą być istotne w procesie dynamicznej ekspansji na rynku.

Doradztwo biznesowe wymaga również od specjalisty świadczącego tego typu usługi jak przygotowanie wniosków aplikacyjnych, planowania i przeprowadzania oraz rozliczania projektów dotacyjnych w różnej tematyce.

Obejmują one zarówno rozwój eksportu, cyfryzację, innowacje, jak i wprowadzanie nowych produktów na rynek.

Doradca biznesowy podpowie Ci  jak wykorzystać  technologię informacyjną, komunikacyjną oraz podjąć wszelkie inne inwestycje mające na celu podniesienie konkurencyjności twojej firmy – zarówno na rynkach polskich, jak i zagranicznych.

doradztwo biznesowe ewa nizio skrobanska

Na czym polegają usługi doradcze?

Profesjonalne doradztwo klientom biznesowym polega na dokładnym poznaniu profilu działalności danej firmy. Dzięki temu doradca biznesowy jest w stanie szybko i skutecznie opracować plany rozwoju importu lub eksportu, a także strategie internacjonalizacji bądź też modele biznesowe i strategie biznesowe. Wspomniane wyżej obszary, którymi zajmuje się firma konsultingowa dotyczą różnych rodzajów przedsiębiorstw – zarówno samodzielnych, partnerskich, jak i powiązanych.

Doradca biznesowy może współpracować przy opracowaniu strategii internacjonalizacji lub planu rozwoju importu i eksportu z przedsiębiorstwami, nie tylko zaliczanymi do MŚ, ale również small mid-cap, a także mid-cap. Taka osoba, która zatrudniona jest w firmach doradczych, może stworzyć plan działalności międzynarodowej danego przedsiębiorstwa, a także strategie biznesowe z uwzględnieniem ekspansji eksportowej. Działanie to wymaga przemyślanego zaplanowania, a także dyscypliny w trakcie realizacji poszczególnych działań, ujętych w harmonogramie.

Doradca biznesowy sięga po narzędzia planowania strategicznego, które są przydatne w trakcie realizowania poszczególnych działań. Usługi doradcze, w tym doradztwo strategiczne bądź też popularne w stolicy doradztwo gospodarcze obejmuje także szeroko pojętą współpracę przy przygotowaniu analiz branżowych rynku i konkurencji. Jak wiadomo agresywne działania otoczenia twojej firmy mogą spowodować, że jej pozycja zostanie osłabiona. Konkurencja wykorzystuje do tego celu różne praktyki, niekoniecznie całkowicie zgodne z literą prawa.

Dlatego usługi doradcze proponowane przez firmy konsultingowe mają na celu wypracowanie odpowiednich metod i narzędzi, mających pomóc twojej firmie w pokonaniu uczciwej i nieuczciwej konkurencji, a także wypracowaniu rzetelnej pozycji na rynku, bez względu na to czy firma planuje rozwój w środowisku internetowym czy też ekspansję rynków polskich lub zagranicznych. Analizy branżowe rynku i konkurencji, przygotowywane przez firmy doradcze, obejmują także przeprowadzenie badań rynkowych i marketingowych, aby znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania zadawane przez zarząd i właścicieli danego przedsiębiorstwa.

Analiza konkurencji przeprowadzana przez daną firmę konsultingową, polega na użyciu odpowiednich narzędzi, między innymi aplikacji do szybkiego pozyskiwania danych o wybranej dziedzinie bądź sektorze działalności. Firmy konsultingowe mogą także wspierać przedsiębiorstwa umożliwiając im realizację strategicznych celów poprzez pokonanie konkurencji przy użyciu audytów eksperckich, badań konkurencyjności stron internetowych należących do danej firmy, a także oceny satysfakcji klienta korzystającego z usług przedsiębiorstwa.

Niektóre firmy doradcze proponują współpracującym z nimi klientom biznesowym składanie wizyt tajemniczych klientów w konkurencyjnych firmach, aby przekonać się, jak wygląda obsługa kontrahentów, a także poziom zaangażowania agresywnego otoczenia w dbanie o swój wizerunek.

Dokładna analiza przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego konkurencji może sprawić, że wybrana strategia biznesowa będzie zmierzała we właściwym kierunku i w znacznym stopniu pomoże w dalszym, niczym niezakłóconym rozwoju twojego biznesu. Profesjonalne usługi doradcze, realizowane za pośrednictwem firmy konsultingowej, mogą także pomóc klientowi biznesowemu w prawidłowej ocenie potencjału rynków zagranicznych pod kątem wprowadzania wybranych produktów lub też usług. Jest to szczególnie ważne, ponieważ ekspansja rynków zagranicznych może zakończyć się fiaskiem, w przypadku podjęcia błędnych, często przypadkowych decyzji.

Menadżerka firmy bądź też zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie managerowie nie zawsze są w stanie poradzić sobie z rzetelną weryfikacją strategii biznesowych, skierowanych na ekspansję rynków zagranicznych. Dlatego też podstawowym zadaniem firm oferujących usługi doradcze jest wsparcie takich procesów w postaci ich szczegółowej oceny i weryfikacji, w celu wykrycia ewentualnych błędów, mogących mieć fatalne skutki dla dalszego rozwoju danego przedsiębiorstwa, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym.

Czym jest doradztwo?

Profesjonalne doradztwo biznesowe polega na znalezieniu metod na zwiększenie zysków z prowadzonej do tej pory działalności gospodarczej. Jest to podstawowym zadaniem każdego doradcy biznesowego, bez względu na to, jaką dziedziną się zajmuje.

Osoby, które zastanawiają się na czym polega doradztwo biznesowe, powinny mieć świadomość, że tego rodzaju usługi realizowane przez firmy konsultingowe obejmują między innymi wskazanie tych obszarów, w których pojawiają się kluczowe błędy powodujące, że pozycja na rynku, możliwości wdrażania nowych projektów, a także utrzymanie dotychczasowych klientów bądź też dynamiczny rozwój danej firmy, napotyka na przeszkody. Zidentyfikowanie ich wymaga tego, aby doradca biznesowy dokładnie przeanalizował sposób funkcjonowania firmy.

Zewnętrzny doradca biznesowy wynajęty przez firmę może określić, jakie konkretnie działy przedsiębiorstwa powinny być zlikwidowane lub znacznie zredukowane pod względem liczby zatrudnionego w nich personelu pracowniczego. Takie decyzje podejmuje się w sytuacji, gdy funkcjonowanie owych działów nie przynosi żadnych rezultatów lub zatrudnieni w nich pracownicy są osobami niekompetentnymi lub nierzetelnie wykonującymi swoje obowiązki zawodowe.

Zadaniem firmy doradczej współpracującej z danym przedsiębiorstwem, jest także ocena przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami. W przypadku chaosu informacyjnego, dochodzi nierzadko do powielania działań, jak również zaniedbywania niektórych z nich.

Dobre doradztwo ma na celu wskazanie osobie prowadzącej własną firmę, jak można zwiększyć jej wydajność przy użyciu odpowiednio dobranych narzędzi. Ma to na celu zwiększenie liczby potencjalnych klientów, a także ugruntowanie pozycji średnich firm. Doradztwo gospodarcze i strategiczne w danej dziedzinie polega także na uwzględnieniu wszystkich potrzeb klienta biznesowego w taki sposób, aby prowadzona przez niego własna firma mogła bez przeszkód rozwijać się, niezależnie od agresywnego otoczenia czy konkurencji.

Proponowane doradztwo klientom polega między innymi na wspieraniu firm w obszarach Business Development, sprzedaż i marketing B2B. Chodzi tutaj przede wszystkim o przyjrzenie się i dokładne przeanalizowanie organizacji, sprzedaży i marketingu B2B, jak również wsparcie w nawiązaniu trwałych kontaktów handlowych, a także pomoc w zorganizowaniu działu sprzedaży i marketingu wraz z zaplanowaniem i koordynowaniem jego pracy.

Doradcy biznesowi mogą zwrócić także uwagę właścicielowi firmy na znaczenie content marketingu – cykliczne publikowanie wartościowych treści na stronie internetowej, oraz kompleksowe zadbanie o firmową witrynę. To usługi doradcze, dzięki którym strona www danej firmy zostanie poddana szczegółowej ocenie pod różnymi kątami. Duże znaczenie ma jej wygląd i zawarte treści.

Doradca biznesowy zadba o to, aby znajdowała się na niej interesująca, łatwo przyswajalna, a także transparentna dla potencjalnego odbiorcy treść. Dzięki stronie internetowej, a także takim usługom, jak doradztwo internetowe ze szczególnym naciskiem na content marketing SEO/SEM, można poprawić widoczność marki w sieci, a także budowę i przejrzystość strony www. Tego rodzaju doradztwo klienta biznesowego opiera się na konsultacji z ekspertem z zakresu SEO/SEM i pozycjonerami stron www. Każdy z tych specjalistów proponuje dobór optymalnych słów kluczowych dla produktów z branży, w której działa twoja firma.

Duże znaczenie ma także weryfikacja szacunkowych zapytań na daną pracę, a także optymalizacja contentu dla najbardziej pożądanej indeksacji przez najpopularniejsze wyszukiwarki, w tym głównie Google. Usługi doradcze w zakresie contentu i marketingu internetowego polegają na wsparciu eksperta w zakresie promowania strony internetowej twojej firmy, zwiększeniu liczby wejść, a także poprawie jej pozycji w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych.

Prowadzone doradztwo i optymalizacja procesów zmierzająca we właściwym kierunku, ma na celu nie tylko porady biznesowe, ale również wsparcie w prowadzeniu Twojej firmy. Należy wspomnieć, że usługi doradcze dla przedsiębiorstwa mogą polegać także na rozwiązaniu danego problemu w kwestii rekrutacji nowych pracowników, redukcji niektórych etatów, szczególnie gdy są one niepotrzebne lub są znacznym obciążeniem dla danej firmy.

Duże znaczenie ma także doradztwo względem takich działań, jak prowadzenie zespołów i działów sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta. Zewnętrzny manager firmy, czyli przedstawiciel firmy konsultingowej może wspomóc w zarządzaniu operacyjnym w postaci tworzenia struktur organizacji, zarządzania strategiami biznesowymi, w planowaniu rozwoju danej działalności, a także zarządzaniu biznesem. 

Doradztwo biznesowe pomaga podejmować właściwe decyzje

Wiedza biznesowa to ważny aspekt działalności gospodarczej, jednak moje podejście wywodzi się z przekonania, że najważniejsza jest praktyka. Wielkie zmiany zaczynają się od właściwych decyzji, dlatego już teraz zamiast planować zmiany po prostu zacznij działać. Za rok będziesz wdzięczny, że zacząłeś dzisiaj.

„Osiągnięcie celu przez jednostkę, staje się inspiracją dla wielu”

Nie ma nic złego w tym, że chcesz więcej. Im więcej masz, tym więcej możesz dać innym. Jestem po to, aby Cię wspierać. Zapraszam na konsultacje, które możesz wykupić w moim sklepie w wybranej przez Ciebie formie.

doradztwo biznesowe