Szukaj
Close this search box.

Budowanie marki, 
którą pokochasz

Skuteczna, indywidualnie stworzona marka.

Praca do pełnej satysfakcji — bez limitu.

Wiele osób zastanawia się, czym jest budowanie marki swojej firmy czy inaczej –  projektowanie marki. Mówiąc najprościej, to branding polegający na kreowaniu świadomości marki, budowaniu jej silnych podstaw, ze świadomym wykorzystaniem szeregu narzędzi i działań marketingowych. Właśnie tutaj przedstawiam proces budowania marki, jej wdrażania w życie oraz przydatność tych działań w drodze do utrwalenia wizerunku marki w świadomości społecznej. Pokazuję, jakie korzyści niesie ze sobą branding, czym jest marka oraz jak silny wizerunek marki może stać się podstawą sukcesu firmy i produktu, jaki reprezentuje.

budowanie marki kreatorka marek

Branding, a budowanie marki?

Obecnie, w świecie wszechobecnej reklamy i marketingu, niemal każdy z nas słyszał o brandingu. Jednak zastanawiając się nad znaczeniem określenia –  branding co to, jednoznaczna odpowiedź nie jest już aż tak oczywista. Dzieje się tak, gdyż branding jest pojęciem wielowymiarowym. Zatem co to jest branding? Czy w ogóle istnieje jedna definicja brandingu? Specjaliści od marketingu wskazują, że branding to budowanie świadomości marki. To także dążenie do stworzenia określonego i pożądanego wizerunku marki w środowisku odbiorców, tj. konsumentów. Przemyślany branding jest drogą do sukcesu marki – dzięki niemu wizerunek firmy zostaje utrwalony i zapamiętany przez użytkowników. Wiedząc co to branding łatwiej zrozumiemy, jak istotne jest jego znaczenie w działaniach marketingowych firmy.

Branding marki podkreśla jej znaczenie, kreuje obietnicę, jaką ze sobą niesie i sprawia, że zaczyna się ona wyróżniać na tle konkurencji. W tym procesie w świadomości społecznej utrwala się tożsamość marki. Dzięki niemu, a właściwie wykorzystując indywidualne emocje charakterystyczne dla marki, ugruntowuje się przywiązanie i związek marki z konsumentem. Do stworzenia tak silnych relacji branding wykorzystuje narzędzia i działania marketingowe oraz z zakresu zarządzania. W tym miejscu zatrzymajmy się jednak na chwilę przy samej marce. Właściwie co to jest marka? Od czego zacząć budowanie marki?

Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że marka firmy jest tworzona w jednym celu – by wyróżnić  towar bądź usługę od produktów konkurencji. Tworzenie marki od podstaw jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym i wieloetapowym. Obejmuje wykreowanie nazwy, logo, opakowania, a także sloganu reklamowego (bywa, że i dżingla reklamowego), a nawet fikcyjnej postaci odnoszącej się do promowanego produktu. Wszystkie wymienione komponenty to elementy marki. Zatem powraca pytanie co to marka

Marka jest swego rodzaju kombinacją wszystkich wspomnianych elementów, podpartą przemyślaną i zaplanowaną komunikacją marketingową oraz dostępnością na rynku. Budowanie wizerunku marki, czy inaczej kreowanie wizerunku marki, a przez to budowanie wizerunku firmy lub budowanie marki osobistej powinno być przeprowadzone w zaprojektowany sposób. Kreacja marki wymusza, by podążać w obranym celu i skrupulatnie, systematycznie realizować każde stadium założonego planu działań marketingowych

Budowanie marki firmowej - definicja

Kategoria marki znana jest od wielu setek lat. Odnosiła się do sposobu opisu towarów względem jednego producenta od drugiego. W literaturze anglojęzycznej słowo marka to brand. Również na polskim rynku odnaleźć można wiele publikacji, których tematem wiodącym jest brandbranding. Znaczenie tej kategorii najczęściej podawane jest w trzech różnych znaczeniach. Odnosi się do konkretnej pozycji asortymentowej (produktu), linii produktu, rodziny produktów lub całego asortymentu produktów czy usług danego przedsiębiorstwa.

Po drugie odnosi się do znaku towarowego. Pojęcie to kojarzy się z terminem prawniczym i warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o znakach towarowych, może to być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub inny sygnał dźwiękowy albo zestawienie tych elementów, mających na celu odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Trzecie znaczenie dla tej kategorii odnosi się do wizerunku produktu/usługi. 

Jedną z popularnych definicji marki wskazuje American Marketing Association, które definiuje markę jako nazwę, termin, wzór, symbol, znak graficzny lub ich połączenie. Zdaniem stowarzyszenia budowanie marki ma służyć do ich rozpoznania. Dzięki takim kategoriom łatwiej jest rozróżnić jedną markę od drugiej oraz rozróżnić marki firm, które znamy od ich konkurencji.

Analizując różne interpretacje kategorii marka, można zauważyć, że jej rozumienie może być wykazywane z perspektywy „wejścia” oraz z perspektywy „wyjścia”. Pierwsza z nich odnosi się do tego jak kadra zarządzająca podkreśla wykorzystanie zasobów budowania marki do osiągnięcia reakcji konsumenta. Druga perspektywa odnosi się do sposobu w jaki konsumenci interpretują i wykorzystują ją do wzmocnienia ich osobistego doświadczenia.

Dzięki budowaniu marki i jej wyróżnikom klient może wybrać markę, która jest zgodna z jego postrzeganiem świata. Klienci mają swoje wartości, zasady i opinie za sprawą których, kreuują swoją przestrzeń. Jedne marki pasują im bardziej, inne gryzą się z ich wewnętrznymi przekonaniami. Różnice te mogą być funkcjonalne, racjonalne lub konkretne i odnosić się do użyteczności produktu. Mogą być one także symboliczne, emocjonalne, niematerialne oraz powiązane z tym, co budowana marka reprezentuje lub znaczy w abstrakcyjnym sensie.

Budowanie marki osobistej - korzyści dla klienta

Analizując powyższe definicje można zauważyć, że podejście do budowania marki zmieniało się i było różne w różnym czasie. Warto w tym miejscu przeanalizować jak podchodzono do rozumienia tego pojęcia w ostatnich trzech dekadach.

W pierwszej kolejności nasuwa się wniosek, że budowanie marki firmowej ewoluowało w kierunku korzyści dla klienta. Można uznać, że jest to spójne ze zmianą orientacji w marketingu, w którym również w tym czasie zwrócono uwagę nawet nie tyle na korzyści dla klienta, ale przede wszystkim na jego potrzeby i pragnienia w kontekście tworzenia dla niego wartości, której potrzebuje. Ewolucja polega na przejściu z korzyści marki dla przedsiębiorstwa w kierunku korzyści dla klienta budowanej marki.

Można zauważyć, że nie ma do dziś jednej zgodnej definicji dla tej kategorii. Fakt ten ukazuje tylko skomplikowaną naturę pojęcia marka. Co więcej naukowcy nie wypracowali również jednego zgodnego modelu pomiaru budowanej marki. Wynika to zapewne z faktu, że można na tę kategorię patrzeć przez pryzmat cech z wiązkami werbalnymi, ale też takimi trudnymi do nazwania, uzasadnienia i dowiedzenia w badaniach w taki sposób, aby dało się takie badanie odwzorować na innej grupie docelowej. Dzieje się tak zapewne z tego powodu, że każda budowana marka ma taki „niemierzalny” aspekt komunikowania się z klientem. Analizując kwestię pomiaru dla kategorii marka, można jeszcze zauważyć, że zyski jakie marka uzyskuje dzięki budowaniu marki firmowej, są trudne do porównania z innymi markami.

W przytoczonej analizie definicji dla kategorii marka brakuje ukazania różnic pomiędzy kilkoma ważnymi aspektami, mianowicie: aktywa marki, siła marki i wartość marki. A zatem aktywami marki są takie składowe jak: postrzeganie, wizerunek, traktowanie jej jako całości. Aktywa marki rozumiane są również jako wartość marki z punktu widzenia klienta. Siłą marki natomiast są składowe związane przede wszystkim z kryterium dystrybucji: udział w rynku, wysokie ceny, liczna obecność sklepów, wzmocniona dystrybucja czy wzrost. Odnosząc się natomiast do wartości marki należy rozumieć ją jako dodatkowe zyski wytworzone przez markę teraz i w przyszłości.

Dlaczego budowanie marki jest tak istotne w marketingu?

budowanie marki

Powróćmy do brandingu i zastanówmy się dlaczego branding jest tak ważny? Mówiąc wprost, to dzięki niemu marka jest rozpoznawalna w branży, osadza się w rynku, co wpływa na częstszy jej wybór przez potencjalnych użytkowników i stałe, regularne dochody ze sprzedaży produktu czy usług. 

Zapewnia także nieograniczony rozwój firmy, z produktem której użytkownik się utożsamia i wiąże emocjonalnie. Ma to szczególne znaczenie w świecie dużej konkurencji rynkowej. W tym kontekście kreowanie marki i budowa marki jest swego rodzaju sztuką, gdyż w gąszczu nieograniczonych możliwości zakupowych i informacji precyzyjne dotarcie do klienta staje się prawdziwym wyzwaniem!

Systematyczne i przemyślane kształtowanie wizerunku firmy w efekcie umożliwi wyróżnienie jej spośród konkurencji. W dzisiejszym świecie niezwykle istotne stało się owe wyróżnianie się i posiadanie własnej, unikalnej, silnej i rozpoznawalnej marki. Ba! W świecie marketingu mówi się nawet, że marka powinna być bardziej niż rozpoznawalna, by móc osiągnąć rynkowy sukces. Dlatego tylko odpowiednio pokierowany branding, przemyślany od początku do końca i oparty na skutecznych działaniach marketingowo-zarządczych oraz efektywnej strategii, może zapewnić marce oczekiwane profity. Jakie? Z pewnością pierwszy wybór marki w procesie zakupowym będzie właśnie takim rynkowym sukcesem. Niby oczywiste, ale jak to zrobić efektywnie?

Po pierwsze – postaw na rzetelną strategię marki. Jest ona kompleksowym planem działania, który zmierza z jednej strony do wypromowania marki, z drugiej zaś do jej ochrony. Zadaniami wdrażanej strategii są w szczególności wzrost świadomości marki oraz kształtowanie jej wizerunku. Ponadto zdobycie i utrzymanie silnej pozycji rynkowej, zbudowanie, utrwalenie i wzrost lojalności konsumentów wobec marki, a także zwiększenie jej rozpoznawalności w gąszczu produktów dostępnych na rynku. USP (unique selling point, unique selling proposition) jest istotnym czynnikiem wyróżniającym produkt spośród innych konkurencyjnych towarów lub usług dostępnych na rynku. USP marki odnosi się do jej wartości lub cech produktu.

Czym jest strategia budowania marki?

Pozostańmy chwilę przy samej strategiiMówiąc najprościej, strategia, w tym strategia wizerunkowa jest zbiorem długofalowych działań, których efektem jest rozwój marki. Projektowanie strategii marki cechuje – w odróżnieniu od klasycznej kampanii marketingowej – pewna ogólność, ale i wielowymiarowość. Przemyślana strategia przedstawia osobowość, wartości marki oraz cele, do jakich zmierza. Posiada też elementy pozycjonujące markę. To inaczej kompleksowy plan działań marketingowych nastawionych na precyzyjnie określony cel w dłuższej perspektywie czasu. Strategia marki niejako przedstawia cele biznesowe i wizerunkowe – przenikają się one w jej założeniach i służą rozwojowi marki. Istnieje kilka etapów tworzenia efektywnej strategii marki. 

Należy zacząć od precyzyjnego określenia celu marki, a następnie przejść do wyodrębnienia jej misji. Kolejne są wartości oraz unikalne cechy, jakimi marka może wyróżnić się spośród konkurencyjnych produktów czy usług. Rzetelna analiza targetu – inaczej mówiąc grupy docelowej marki jest następnym ważnym krokiem działań, jaki powinniśmy postawić w tym procesie. Jasno uświadomijmy sobie, kto tak naprawdę jest odbiorcą produktu lub usługi reprezentowanej przez markę. Jest to niezwykle istotny etap, ponieważ dostosowujemy założenia strategii do potrzeb użytkowników. Innymi słowy, im dokładniej określimy wspomniany target marki, tym precyzyjniej dostosujemy tworzoną strategię do oczekiwań odbiorców. 

Po tej części działań możemy wreszcie  przystąpić do budowy strategii. I znów planujemy – należy określić główny cel (tak zwany cel długoterminowy) oraz cele szczegółowe. Omawiamy wizualizację marki i dobieramy partnerów. Ponadto należy przeanalizować możliwości dotarcia do określonego wcześniej targetu marki. Wybieramy więc kanały informacyjne i źródła płatnej reklamy (główne oraz pomocnicze). Mając gotowy plan działania przystępujemy do planowania i tworzenia treści koniecznych do publikacji we wcześniej dobranych mediach. Na tym etapie decydujemy również z jaką częstotliwością nastąpią owe publikacje. 

Warto wziąć pod uwagę, że tylko wysokiej jakości strategia marki może przynieść jej spodziewane rezultaty. Jej wdrożenie zapewni marce i firmie korzyści wizerunkowe oraz biznesowe (zwłaszcza finansowe). Systematycznie prowadzone działania marketingowe kreują przecież spójny obraz marki, przez co staje się ona rozpoznawalna na rynku przez konsumentów, reprezentantów targetu. Jest to o tyle istotne, że niemal każda firma chce, by jej produkt (marka) stały się w efekcie prowadzonej komunikacji Top of Mind. To nic innego, jak pierwsza myśl o produkcie (marce) po usłyszeniu hasła czy sloganu reklamowego.

Starannie opracowana strategia może zapewnić marce ciągły rozwój poprzez stopniowe osiąganie założonych celów. Pozwala też na zbudowanie trwałej więzi z odbiorcami. To finalnie prowadzi do wspólnej płaszczyzny i niejako „mówienia jednym głosem” z konsumentami, co umożliwia jeszcze lepsze zapoznanie się z nimi, komunikowanie, dopasowanie i dostosowanie marki do oczekiwań klientów. Wszystkie te działania mogą pomóc marce w rozwoju, a co za tym idzie – w uzyskaniu wyższych zysków firmy. Zatem można stwierdzić, że dobra, rzetelna strategia, w tym strategia marki indywidualnej, decyduje o wyróżnieniu marki i wartości, jakie reprezentuje. Idąc tą wyznaczoną przez strategię drogą, strategia umożliwi firmie wyznaczyć kierunki budowania wspomnianej wcześniej świadomości marki w środowisku konsumentów. 

Aby zapaść w pamięć klientom czy użytkownikom, branding powinien skupić się na doborze nazwy dla marki, wymyśleniu chwytliwego claimu, czyli sloganu reklamowego i wykreowaniu logo. To elementy wizerunku firmy. Pozostańmy przy temacie, jakim jest budowanie wizerunku firmy. Skupmy się na logo.

Budowanie marki -czym jest LOGO?

budowanie marki osobistej ewa skrobanska nizio

Otóż logo (czy logotyp) jest unikalną dla danej marki formą graficzną. Służy identyfikacji wizualnej marki (ale i firmy lub organizacji). Logo w komunikacji jest umieszczane na wszelkich materiałach reklamowych – drukowanych i publikowanych w internecie, artykułach marketingowych oraz pojazdach czy budynkach. Logo może przybrać formę znaku – sygnetu, logotypu lub pełnego logo. Warto jednocześnie podkreślić, że logo wraz z chwytliwym sloganem reklamowym i nazwą marki są ważnymi elementami identyfikacji, gdyż to one najszybciej zapadają w pamięć odbiorców. Nie mniej istotna jest identyfikacja wizualna marki wykorzystywana na tradycyjnych wizytówkach, papierze firmowym czy w prezentacjach. 

Należy też pamiętać o ważnych obecnie nośnikach informacji, jakimi są strona internetowa firmy-marki oraz media społecznościowe, za pośrednictwem których komunikujemy się z przedstawicielami targetu marki. Ważne jest budowanie wizerunku w sieci. A propos internetu – prowadzone w nim działania odgrywają kluczową rolę w procesie wzmacniania wizerunku firmy. Optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarki Google, systematyczne publikacje na jej blogu, SEO copywriting i content copywriting są obecnie podstawą sukcesu marki. Wynoszą stronę internetową na możliwie wysokie pozycje w wyszukiwarce Google, przez co domena jest widoczna w sieci dla potencjalnych użytkowników. Unikalne, wartościowe treści zoptymalizowane pod kątem SEO publikowane na blogu witryny internetowej zachęcają klientów do powrotu na stronę www, zaciekawiają i budują lojalność odbiorcy z marką

Nawiązując i jednocześnie kończąc w tym miejscu rozważania o brandingu, warto również wziąć sobie do serca kilka wskazówek, które pomogą w zachowaniu umiaru przy całym przeprowadzanym procesie (który notabene finalnie zamkniemy w brand booku będącym skarbnicą efektów wykonanych działań). Zatem dobrze jest uniknąć nadmiernej kreatywności, która może zrobić więcej złego niż dobrego. Należy zawsze wziąć pod uwagę preferencje użytkowników marki, by nie rozminąć się z ich oczekiwaniami. Ponadto pod żadnym względem nie należy kopiować elementów działań od utrwalonych na rynku, silnych marek. Trzeba też mieć na uwadze spójność marki z branżą i dziedziną, w której funkcjonuje. W procesie brandingu każdy krok ma znaczenie, a wszystkie podjęte działania zmierzają w jednym celu, tj. do zbudowania spójnej identyfikacji marki.

Jak skutecznie stworzyć własną markę?

Wiedząc już czym jest branding, rzetelna strategia i sama marka, możemy przejść do następnego kroku. Jest nim odpowiedź na pytanie, jak stworzyć własną markę

Wprowadzenie produktu na rynek krok po kroku jest zadaniem wieloetapowym, któremu powinna przyświecać myśl przewodnia – chwytliwy pomysł, błyskotliwa idea! Bo przecież każda nowa marka – by ujrzeć światło dzienne – musiała najpierw powstać w czyjejś głowie. Można nawet powiedzieć, że nowa marka zaczyna się od dobrego pomysłu, który następnie systematycznie jest wcielany w życie. 

Oczywiście pomysł na budowanie marki potrzebuje pewnego usystematyzowania, tj. określenia do kogo marka będzie kierowana, jakiego rodzaju produkt ma reprezentować i jak wysoki budżet należy przeznaczyć na jego produkcję lub zakup. 

To jednak myśl, pomysł, błyskotliwa idea jest matką sukcesu!

budowanie marki osobistej

BIBLIA MARKI to rozwiązanie dla Ciebie

BIBLIA MARKI pomoże Ci przejść ten proces. Tworząc własną markę dobrze jest wykonać badanie rynku, dzięki któremu dowiemy się szczegółowych informacji na temat konkurencji i produktów, jakie oferuje. Poznać szczegóły jak i gdzie się reklamuje i w jaki sposób komunikuje z odbiorcami. Niezbędne jest również określenie grupy docelowej, do której kierowane będą produkty sygnowane marką twojej firmy. W kolejnym kroku należy zaplanować wydatki na rozpoczęcie produkcji lub zakup produktów oraz zaplanować działania marketingowe niezbędne do wprowadzenia swojej marki na rynek. 

Pamiętaj też, że myśląc o marce musisz mieć świadomość, że wcale nie chodzi tylko o logotyp. Przecież marka to coś więcej! Jak wspomnieliśmy, to idea – wszak za każdym znakiem graficznym podąża myśl. Zatem tworząc własną markę, myśl o niej nie jak o produkcie, a idei, która niesie za sobą silne skojarzenia.

Musisz mieć świadomość, jaką markę chcesz stworzyć i przedstawić szerszemu gronu odbiorców. Z drugiej strony, powinieneś też wiedzieć, jakiej marki nie chcesz prezentować społeczności – to uchroni cię przed niepotrzebnymi rozczarowaniami. Ponadto zastanów się czy rzeczywiście użytkownicy odbiorą twoją markę w zamierzony przez ciebie sposób i czy przekażą jej ideę dalej? Pomyśl, czy nowa marka będzie reprezentować jakieś wartości w obrębie twojej grupy odbiorców? Raz jeszcze podkreślamy, to nie może być sam produkt! To musi być myśl – wartość, jak na przykład chęć przezwyciężenia swoich słabości. Mówi ci to coś? Tak jest w przypadku produktów Nike. Myśląc o marce nie kojarzysz jej jedynie z produktami. Na myśl przychodzi ponadczasowa idea, wartość, jaką jest chęć przekraczania granic własnych możliwości. Dążenie do: bardziej, więcej, lepiej i mocniej! I tak jak w przypadku Nike, dopiero za myślą powinien pojawić się produkt sygnowany logo marki.

Budowanie marki osobistej - postaw na identyfikację!

Zacznij od chwytliwego pomysłu i przejdź do działania. Pamiętaj, że nikt nie zna twojej marki lepiej od Ciebie! Określ, do kogo zamierzasz trafić, czyli innymi słowy wyodrębnij grupę odbiorców. Zdecyduj, co chcesz zaoferować światu. Stwórz nazwę firmy, dopasuj do niej logo. Tu wszystko musi ze sobą współgrać! Postaw na identyfikację wizualną marki – zaplanuj wydruki, nadruki, publikacje, a jeśli potrzeba – zaprojektuj metki (jeśli na przykład postawisz na produkcję odzieży), rozpocznij produkcję lub zacznij kreować swój wizerunek. Postaw na brandowanie. Branding firmy czy inaczej brandowanie co to znaczy? Najprościej mówiąc, jest to znakowanie produktów. To nanoszenie logo własnej marki czy nazwy firmy na wybrany produkt. Jest to jeden z etapów budowania świadomości własnej marki

Na koniec ustal ceny i sposób, w jaki będziesz zbywał produkty. A jeśli Twoim celem jest budowanie marki osobistej – postaw na kompetencje, rozwój i działanie, które udowodni, że charakteryzują cię nie tylko słowa, ale i czyny. I pamiętaj, że istotną rolę w budowaniu marki osobistej zajmują media społecznościowe. Ich rolą jest wzmocnienie twojej pozycji w sieci i pośrednio – w realnym życiu. Ale uważaj – łatwo spaść z piedestału. Dlatego wszelkie działania w social mediach powinny być przemyślane i zaplanowane. Publikowane posty, oparte na eksperckiej wiedzy, umocnią twoja pozycję w reprezentowanej przez ciebie branży.

Jakie kroki należy podjąć, aby zbudować silną markę?

Marka to pozytywne skojarzenie, jakie klienci mają z twoją firmą, produktami lub usługami. Aby skutecznie budować swoją markę, musisz zacząć od określenia swojego targetu i celów biznesowych.

Następnie, musisz stworzyć unikalną i spójną tożsamość marki, która będzie się różnić od konkurencji.

Kolejnym krokiem jest komunikowanie się z klientami, którzy potrzebują twoich produktów lub usług.

Potrzebujesz skutecznych narzędzi marketingowych, takie jak strona internetowa, social media, reklamy i zbudowane dobre relacje z sojusznikami, wspierającymi budowanie marki firmowej.

Ważne jest również, aby zapewnić doskonałą obsługę klienta, która pozytywnie wpłynie na reputację marki. Nie jest ważne czy sprzedajesz produkty w sieci, czy też świadczysz usługi staacjinalne.

Działania CSR (Corporate Social Responsibility) takie jak działalność proekologiczna czy pomoc społeczna również przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku marki.

Kolejnym ważnym krokiem jest monitorowanie i analizowanie działań marketingowych, aby móc dostosowywać je do potrzeb klientów i rynku. Bez tego błądzisz i działasz w chaosie.

Należy pamiętać, że budowanie marki to proces długofalowy, który wymaga ciągłego rozwoju i dostosowywania do zmieniających się potrzeb rynku.

Pamiętaj, że twoja marka to twój wizerunek i reputacja, dlatego ważne jest, aby dbać o nią i rozwijać ją w odpowiedni sposób.

Jakie znaczenie ma budowanie marki dla rozwoju firmy?

Nie stój w miejscu, to do niczego nie prowadzi. Zmieniaj się tak, jak modyfikują się i przekształcają oczekiwania klientów. Wspomnijmy jeszcze o doświadczeniu marki. Jest ono ważne, gdyż opiera się na odpowiedzi zwrotnej dotyczącej właśnie twojej marki. Doświadczenie marki można zbadać na wielu płaszczyznach, tj. poznania produktu, wykorzystania go w codziennych czynnościach, ocenie funkcjonalności, w e-mail marketingu, obsłudze klienta, procesie reklamacji, komunikacji w social mediach czy interakcji konsumentów z marką. Wszystkie wymienione są elementami marki, które należy dokładnie przemyśleć i dokonać dogłębnej analizy, by w perspektywie móc stworzyć jasną i spójną komunikację marki z docelową grupą odbiorców.

I jeszcze jedno –  pamiętaj, że marka to także Ty! Personal branding to nic innego jak sposób postrzegania cię przez innych. Jest wykreowanym wizerunkiem. To przez jego pryzmat jesteś postrzegany przez kontrahentów. Personal branding wyróżnia cię na tle konkurencji i jest podwaliną osiąganego sukcesu w biznesie. Silna marka osobista opiera się na wskazaniu kompetencji danej osoby. Wywołuje pozytywne emocje i sprawia, że inni chcą wchodzić w interakcje i współpracować z taką osobą. Jaki jest zatem klucz do sukcesu? Personal branding jest równoznaczny ze sposobem odbierania cię przez otoczenie. W pozostaniu sobą nie zapominaj o najważniejszym – kieruj się spójną komunikacją na własny temat i postaw na czyny – swoje kompetencje potwierdź konkretnymi działaniami w biznesie

Chcąc zbudować silną markę osobistą przemyśl kilka istotnych spraw, między innymi zacznij od tego, jak się postrzegasz, co jest dla Ciebie ważne i przemyśl, co chcesz zrealizować. Ponadto o czym pragniesz powiedzieć, za pośrednictwem jakich źródeł i do kogo chcesz dotrzeć z informacją. Gdy poznasz tę wiedzę, z pewnością łatwiej zbudujesz markę osobistą.